Reduser kostnadene dine

enkelt, oversiktlig og sikkert

1,35 Kr per gjest

Ingen etablerings gebyr

Ingen oppsigelsestid

Ingen bruk, ingen kostnader

14 dager prøve, ingen binding

35 Kr per ansatt (pr måned)

Personalliste

Online stemplingsur

Vaktplan

Timebudsjettering m.m

Kom i gang i dag!

Prøv GastroPlanner helt uforpliktende og gratis i 14 dager

Prøv nå

Noe av det som er inkludert

Bordbestilling


 • Ingen begrensning på samtidige brukere

 • E-post bekreftelse og påminnelse

 • SMS bekreftelse og påminnelse

 • Avansert bord inndeling (flere områder i restauranten)

 • Bordbestilling 24/7 på hjemmeside, facebook-side, mobilside

 • Enkel Walk-In registrering

 • Full online oversikt over alle reservasjoner

 • Sammenstilling av bord

 • Variable sittetider, flere sittetider på samme område

 • Håndtere flere restauranter (kjedeløsning)

Personaladministrasjon


 • Personalliste - hvem har/er/skal på jobb - krav jfr

 • Stemplingsur - dine ansatte stempler selv inn/ut online

 • Vaktplan

 • Evakueringsliste

 • Tillegg, dag, kveld, helg, røde dager - enkelt oppsett

 • Timelister for innlesing i lønnssystem

 • Time og lønnsbudsjettering

 • Oversikt på inntekter og kostnader, faktisk mot budsjettert

 • SMS varsling til ansatte ved oppdatering av vaktliste, ledige

 • Gratis support