Reduser kostnadene dine

enkelt, oversiktlig og sikkert

1,79 Kr per gjest

Bordbestilling

Venteliste

Event

Norges desidert største bord-booking program

40 Kr per ansatt (pr måned)

Personalliste

Online stemplingsur

Vaktplan

Timebudsjettering m.m

Kom i gang i dag!

Prøv GastroPlanner helt uforpliktende og gratis i 14 dager

Prøv nå

Noe av det som er inkludert

Bordbestilling


 • Ingen begrensning på samtidige brukere

 • E-post bekreftelse og påminnelse

 • SMS bekreftelse og påminnelse

 • Avansert bord inndeling (flere områder i restauranten)

 • Bordbestilling 24/7 på hjemmeside, facebook-side, mobilside

 • Enkel Walk-In registrering

 • Full online oversikt over alle reservasjoner

 • Sammenstilling av bord

 • Variable sittetider, flere sittetider på samme område

 • Håndtere flere restauranter (kjedeløsning)

Personaladministrasjon


 • Personalliste - hvem har/er/skal på jobb - krav jfr

 • Stemplingsur - dine ansatte stempler selv inn/ut online

 • Vaktplan

 • Evakueringsliste

 • Tillegg, dag, kveld, helg, røde dager - enkelt oppsett

 • Timelister for innlesing i lønnssystem

 • Time og lønnsbudsjettering

 • Oversikt på inntekter og kostnader, faktisk mot budsjettert

 • SMS varsling til ansatte ved oppdatering av vaktliste, ledige

 • Gratis support