Personalliste

Personalliste er et krav - det trenger ikke å gi deg merarbeid

Personalliste

Bokføringsloven krever at alle serveringssteder fører personalliste. GastroPlanner er tilpasset lovens krav, slik at du er trygg på at alle regler er fulgt. Formålet med personalliste er å motvirke svart arbeid. Skatteetaten kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket. Ved en kontroll av personallisten, kommer gjerne flere etater sammen. Da er det greit å ha et system der du raskt kan fremlegge dokumentasjonen de forlanger.

img-id-66

Kom i gang i dag!

Prøv GastroPlanner helt uforpliktende og gratis i 14 dager

Prøv nå

Personallisten og tilhørende dokumentasjon Tilgjengelig umiddelbart

img-id-86

Det er spesielle krav til elektronisk
Føring av personalliste

Det er viktig at du har en personalliste som dekker de kravene som skatteetaten har satt for føring av elektronisk personalliste. GastroPlanner dekker alle kravene som stilles for elektronisk personalliste jfr Skattetaten’s melding SKD 8/13.


Siden det ikke er noen godkjenning av programmer for føring av personalliste - gir GastroPlanner deg en trygghet for at du følger kravene til føring av elektronisk personalliste.


Prøv det nå

Ved en kontroll, kommer

gjerne flere etater sammen

Da er det greit å ha et system der du raskt kan fremlegge dokumentasjonen de forskjellige etater forlanger fremlagt. Visste du at dersom den ansatte ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon på ID, så er det du som får boten! I GastroPlanner kan du laste opp kopi av gyldig ID på alle ansatte. Noen av de dokumentene du kan fremlegge med GastroPlanner: Personalliste –Timeliste –Vaktliste – Arbeidskontrakt – ID - m.fl

Personallistene skal oppbevares i 42 måneder

GastroPlanner tar vare på din dokumentasjon på flere servere med geografisk spredning. Vi har to servere i Oslo og to servere i Bergen som hele tiden har kopi av dine data. Dette er din trygghet for at dine data ikke går tapt og alltid er tilgjengelige.