Personalliggare

Personalliggaren är ett krav - det behöver inte ge er merarbete

Personalliggare

Redovisningslagen kräver att alla restauranger för en personalliggare. GastroPlanner är anpassad till lagkraven, så ni kan vara säkra på att alla regler har följts. Syftet med personalliggaren är att motverka svart arbete. Skattemyndigheterna kan införa en överträdelseavgift om liggaren inte har uppdaterats i enlighet med reglerna. När man kontrollerar personalliggaren samlas vanligtvis flera myndigheter. Då är det bra att ha ett system där ni snabbt kan presentera den dokumentation de behöver.

img-id-66

Kom igång idag!

Testa GastroPlanner gratis i 14 dagar utan att binda upp er

Testa nu

Personalliggaren och tillhörande dokumentation Tillgängligt omedelbart

img-id-86

Det är speciella krav till elektronisk
Uppdatering av personalliggare

Det är viktigt att ni har en personalliggare som täcker de krav som skattemyndigheterna har ställt för att föra en elektronisk personalliggare. GastroPlanner täcker alla krav för en elektronisk personalliggare.


Eftersom det inte finns något godkännande av program för personalförteckning - ger GastroPlanner dig en försäkran om att du uppfyller kraven för att hålla en elektronisk personalliggare.

Testa nu

Vid en kontroll, kommer

gärna flera myndigheter tillsammans

Då är det bra att ha ett system där ni snabbt kan presentera den dokumentation som krävs av de olika myndigheterna. I GastroPlanner kan ni ladda upp en kopia av ett giltigt ID till alla anställda. Några av de dokument ni kan skicka med GastroPlanner: Personalliggare - Tidslista - Skiftlista - Anställningsavtal - ID - etc.

Personalliggaren ska sparas i minst två år efter utgången av det kalenderår som ni som företaget har som räkenskapsår.

GastroPlanner tar hand om er dokumentation på flera servrar med geografisk spridning. Vi har två servrar i Oslo och två servrar i Bergen som alltid har en kopia av er data. Detta är din försäkran om att er data inte går förlorad och alltid är tillgänglig.